PTC

PARENTS TEACHER MEETING MEMBER LIST

 

  

S.No

NAME OF THE TEACHERS

1

A.K.PATEL , PGT(ENGLISH)

2

R.K.SAHU , PGT(BIOLOGY)

3

G.NAGASHREE , TGT(SCIENCE)

4

A.K.DASH , TGT(ODIA)

5

P.BEHERA, (MUSIC TR.)

 

S.No.

NAME OF THE PARENTS

1

HARIPRIYA DEVI

2

SUMITA DASH

3

SULATA SAHU

4

SANDHYARANI SAHU

5

MAMATA SAHU

6

GOKULCHARAN NAHAK

7

PURNA CHANDRA MOHAPATRA

8

BHASKAR BADATYA

9

MADHUCHARAN SETHI

10

BIMALENDU SAHU

11

NARAYAN MOHAPATRA

12

BIJAY KUMAR SAHU

13

BHAGABAN SAHU

14

AMITABH MISHRA

15

RAMACHANDRA PRADHAN